Het mkbOK Keurmerk Sinds 2005 een online keurmerkbegrip.
Weten met wie u zaken doet !
Direct aanmelden Direct aanmelden
Dank voor uw bezoek aan het webwinkel (webshop) keurmerk mkbOK. De afgelopen jaren hebben wij verschillende samenwerkingen gehad met wisselend succes. Het uitgangspunt was altijd, voordeel voor de mkbOK keurmerkhouder - in de breedste zin. Hele interessante samenwerkingen en unieke kortingen hebben we gerealiseerd, maar daarmee vergaten we soms het doel, het uitgangspunt van ons keurmerk - het stimuleren van het bonafide online zaken doen. Only the basics: De volgende punten krijgen extra aandacht. Betrouwbare uitstraling van uw website: Haal meer uit uw webshop. Het keurmerk is bedoeld dat uw website net dat extra beetje meer vertrouwen uitstraalt, zodat de extra kritische consument ook besluit bij u te kopen. Hiervoor is natuurlijk ook uw medewerking nodig. Toon het mkbOK keurmerk duidelijk op de eerste pagina van uw website. Laat zien dat u bonafide online zaken doen, ook belangrijk vindt. Betaalbaar: Veel van onze leden zijn startend of uit het kleinere MKB-segment en kosten / baten zijn zeer belangrijke onderwerpen. Mede daarom hebben wij onze tarieven verlaagd. Ons tarief is slechts € 97,50 per jaar  voor één website/winkel. Wilt u op meer websites het keurmerk tonen dan kan dat eenvoudig door een eenmalige bijdrage in de keuringskosten van slechts € 29,50 per extra webwinkel. Deze webwinkels worden afzonderlijk gekeurd. De samenwerking is - na het eerste jaar - eenvoudig, per abonnementsperiode, opzegbaar. Onafhankelijke keuring: Een keurmerk is natuurlijk net zo betrouwbaar als dat ze zelf is. Om dit te waarborgen hebben wij vanaf het begin al onze keuringen uitbesteed aan het onafhankelijke certificatiebureau CGD. Die geeft toestemming om het keurmerk te mogen tonen. Hierdoor is de geldstroom losgekoppeld van de keuring en is het kopen van het keurmerk niet mogelijk. Klachtafhandeling en onafhankelijke geschilbemiddeling: Klachtafhandeling is zeer belangrijk voor mkbOK. Klachten komen binnen bij mkbOK en worden daar beoordeeld en doorgestuurd naar de keurmerkhouder. Indien nodig bemiddelt mkbOK bij klachten in een  soort mediator rol. Als een klacht niet oplosbaar blijkt, wordt het een geschil. Hiervoor hebben wij een samenwerking met de geschillencommissie Geschilonline. Deze onafhankelijke juristen doen in voorkomend geval een bindende uitspraak. Ondersteuning: Als u vragen hebt of gewoon even een luisterend oor nodig hebt voor uw webshop, kunt u ons altijd e-mailen of bellen.
HEEFT U AL EEN mkbOK CERTIFICAAT
Als mkbOK Keurmerkhouder heeft u recht op een certificaat (pdf) of .gif, .jpg voor op uw website of aan de muur. Vraag uw certificaat aan. Klik hier.
certificaat van mkbOK voor Keurmerkhouders Only  the  Basics!
© 2005 - 2015 Stichting mkb en internet.